De Blauwe Cirkel

blauwecirkel LOGOztekst 200x243

 

Wat is de Blauwe Cirkel?

De Blauwe Cirkel is een Vlaams Innovatie Samenwerkingsverband met een focus op hergebruik van water en zoutstromen in de industrie.
 
Chloride, nitraat en sulfaat zijn enkele van de anorganische zouten binnen de industriële waterhuishouding waarvoor op heden geen duurzame oplossingen zijn. De Blauwe Cirkel wil hierop een interdisciplinair antwoord bieden, waarbij zowel de water- als de grondstoffencycli zoveel mogelijk gesloten worden.
 

Een consortium van acht partners voert het project uit.  Het zijn associaties of kenniscentra.   TNAV is de coördinerende partner met Paul Ockier als projectcoördinator.

Een gebruikersgroep van 48 bedrijven volgt het project op en geeft de nodige inhoudelijke sturing.


Wie is onze doelgroep?

Bedrijven uit de chemie- en textielsector, maar evenzeer bedrijven uit de waterzuiverings- en tankcleaningsector vormen onze focus.
 
Deze sectoren vormen samen het kruisbestuivingspunt van problematische zoutstromen en de beste technologische oplossingen, met zowel ecologische als economische symbiose.
Indirect hebben alle waterverbruikende sectoren baat bij het project.


Wat is er al gerealiseerd?

Onderzoeksresultaten en publicaties die openbaar zijn kan u vinden onder Succesverhalen en Resultaten.

 

Enkele cijfers

 

De projectbegroting bedraagt 1,7 miljoen €.
De uitvoeringsperiode loopt van 1 juli 2012 tot 30 juni 2016.
Aan het project worden circa 200 mensmaanden besteed.

Nieuws

Evenementen