Missie & Visie

Waarom bestaan we?

TNAV helpt de watertechnologiebedrijven aan nieuwe marktkansen in binnen- en buitenland.
De organisatie stimuleert innovatie bij deze bedrijven. Vanuit de marktvraag faciliteert het de hele innovatieketen, gaande van de ontwikkeling tot en met de verspreiding en valorisatie van onderzoeksresultaten.

TNAV wil een sterk netwerk creëren waarin bedrijven elkaar respecteren en samenwerken.
Het vormt een brug tussen de kenniscentra en de industriële eindgebruikers zodat een flow of technology mogelijk wordt.

TNAV spitst zich toe op technologieën voor de watercyclus in de industrie met het accent op duurzaam hergebruik van water en winning van energie en grondstoffen uit waterstromen en dus met als einddoel de sluiting van de Blauwe Cirkel.

Wat willen we doen en bereiken?

Onderzoek

 
TNAV faciliteert collectief onderzoek. Hiertoe worden voorstellen ingediend bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen en bij de Europese Unie.
Daarnaast helpt TNAV om de onderzoeksresultaten te verspreiden en te valoriseren.
 

Stimuleren van innovatie

 
TNAV stimuleert innovatie van de individuele bedrijven, voornamelijk door begeleiding tot deelname aan het KMO-programma van IWT. 
Verder fungeert TNAV als technologiewacht die de stand en de oriëntaties van nieuwe procestechnologie opvolgt.
Bovendien organiseert TNAV workshops en partnermatchings.
 

Kenniscentra

 
TNAV vormt een brug met de verschillende kenniscentra die actief zijn in het gebied van watertechnologie.
Het legt contacten met deze kennisinstellingen om ze te leren kennen en te weten welk onderzoek er plaats vindt. Zo kan TNAV helpen om het onderzoek verder te valoriseren. Daarnaast wil TNAV de noden van de watersector kenbaar maken aan deze kenniscentra zodat ze dit kunnen meenemen in hun onderzoek.
 

Beleid

 
TNAV meldt op til staande beleidsontwikkelingen en speelt hier proactief op in. 
 

Communicatie en visibiliteit

 
Het is noodzakelijk om bekend te maken wie we zijn en wat we doen, zowel in binnen- als buitenland.
 

Promotie van leden

 
TNAV zorgt voor bekendheid van haar leden maar doet niet aan marktprospectie.
De technologieën van de leden worden bekend gemaakt aan de eindgebruikers.
TNAV neem deel aan beurzen in binnen- en buitenland.
De leden willen elkaar beter leren kennen. TNAV zoekt naar synergieën tussen de leden, wat moet leiden tot meer samenwerking.
 

Externe samenwerking

 
Er wordt gestreefd naar samenwerking met andere wetenschappelijke en professionele verenigingen die complementaire doelstellingen nastreven in binnen- en buitenland (zoals Nederland). 

Daarnaast voorziet TNAV het secretariaat van de Belgische Membraangroep (BMG).
 

Werkgroepen

 
TNAV organiseert tijdelijke werkgroepen rond prioritaire onderwerpen.
 

Technologische dienstverlening

 
TNAV beheert samen met andere spelers een innovatieloket rond de Blauwe Cirkel.

Nieuws

Evenementen

www.tnav.be maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u expliciet akkoord met het gebruik van deze cookies.