Missie & Visie

Waarom bestaan we?

TNAV helpt de watertechnologiebedrijven aan nieuwe marktkansen in binnen- en buitenland.
Wij stimuleren innovatie bij de bedrijven. Vanuit de marktvraag faciliteren we de hele innovatieketen gaande van ontwikkeling tot en met de verspreiding en valorisatie van de onderzoeksresultaten.

Wij willen een sterk netwerk waarin de bedrijven elkaar respecteren en samenwerken.
TNAV vormt een brug tussen de kenniscentra en de industriële eindgebruikers zodat een “flow of technology” mogelijk wordt.

TNAV spitst zich toe op technologieën voor de watercyclus in de industrie met het accent op duurzaam hergebruik van water en winning van energie en grondstoffen uit waterstromen en dus met als einddoel de sluiting van de “Blauwe Cirkel”.

 

Wat willen we doen en bereiken?

Onderzoek

 

TNAV faciliteert collectief onderzoek. Hiertoe worden voorstellen ingediend bij Agentschap Innoveren en Ondernemen en de EU.
TNAV helpt de onderzoeksresultaten te verspreiden en te valoriseren.

Innovatiestimulering

 

TNAV stimuleert innovatie van de individuele bedrijven vooral door begeleiding tot deelname aan het KMO-programma van IWT.
TNAV fungeert als technology watch die de stand en oriëntaties van nieuwe procestechnologie opvolgt.
We organiseren workshops en partnermatchings.

Kenniscentra

 

TNAV vormt een brug met de kenniscentra.
Contacten worden gelegd met de kenniscentra met als doel ze te leren kennen en te weten welk onderzoek daar plaats grijpt om het te helpen valoriseren. We willen hen de noden van de watersector kenbaar maken. TNAV interesseert studenten voor de studierichting watertechnologie.

Beleid

 

TNAV meldt op til staande beleidsontwikkelingen en speelt hier proactief op in. 

Communicatie en visibiliteit


Een goede bekendmaking is noodzakelijk van wie we zijn en wat we doen zowel in binnen- als buitenland.

Promotie van leden

 

TNAV zorgt voor bekendheid van de leden maar doet niet aan marktprospectie.
De technologieën van de leden worden bekend gemaakt aan de eindgebruikers.
TNAV neem deel aan beurzen in binnen- en buitenland.
De leden willen elkaar beter leren kennen. We zoeken naar synergieën en dit moet leiden tot samenwerking.

Externe samenwerking

 

Er zal gestreefd worden naar een samenwerking met andere wetenschappelijke en professionele verenigingen die complementaire doelstellingen nastreven in binnen- en buitenland. Een preferentieel land is Nederland.
We doen het secretariaat van de Belgische Membraangroep (BMG).
We nemen deel aan internationale platformen.

Werkgroepen

 

We organiseren tijdelijke werkgroepen rond prioritaire onderwerpen.

Technologische dienstverlening

 

We organiseren samen met andere spelers een innovatieloket rond de Blauwe Cirkel.

Nieuws

Evenementen

www.tnav.be maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u expliciet akkoord met het gebruik van deze cookies.