Nieuws

Nieuwe Tetraprojecten 2017: InteauClean & Phosphate Recovery 2.0

maandag, 19 juni 2017 11:13

Op de definitieve lijst van TETRA-projecten die VLAIO dit jaar goedkeurde, prijken twee projecten binnen het vakgebied van industriële waterzuivering: Inteauclean en Phosphate Recovery 2.0.

 

Inteauclean: geïntegreerde behandeling van afvalwater in de tankcleaningsector

De tankcleaningsector opereert in de afvalwaterwereld als reiniger van industriële tanks met restinhouden. Het verzamelde complexe afvalwater stelt verschillende technologische uitdagingen om de lozingsnormen te behalen. Deze sector kampt enerzijds met problemen ten opzichte van problematisch te verwijderen toxische componenten zoals non-ionogene detergenten en anderzijds investeren bedrijven niet in waterhergebruik doordat de waterzuivering van tankinhouden sterke concentraatstromen oplevert.

Het INTEAUCLEAN-project van Technologiecluster Duurzame Chemische Procestechnologie, KU Leuven Campus De Naeyer, BioGEM (Universiteit Antwerpen - Bio-Chemical Green Engineering and Materials) en Vlakwa wil deze uitdagingen aangaan mits oxidatieve technieken. Zo wil het project zowel rechtstreeks effluent opzuiveren als concentraatstromen die voortkomen uit ultrafiltratie voor hergebruik. Verder wil het project ook combinaties tussen biologische en chemische oxidatietechnieken onderzoeken alsook de impact op de exotoxicologische kwaliteit.

Technologieleveranciers en tankcleaners behoren tot de doelgroep van dit toegepast onderzoeksproject. INTEAUCLEAN nodigt hierbij alle geïnteresseerde stakeholders uit om toe te treden tot de gebruikersgroep die inspraak, exclusieve toegang tot de eerste resultaten en feedback biedt.

Meer info: dr. ir. Raf Dewil (Technologiecluster Duurzame Chemische Procestechnologie, KU Leuven Campus De Naeyer)

 

Phosphate Recovery 2.0

De wereldwijd toenemende vraag naar fosfaat als meststof staat haaks op de beperkte globale fosfaatertsvoorraden. Dit tekort leidt binnen afvalwaterzuivering tot een technologische verschuiving van fosfaatverwijdering naar fosfaatherwinning. Dit leidde recent tot de vermarkting van struviet, een gerecupereerde fosforhoudende meststof, die echter door beperkingen opgelegd in MAP5 weinig mogelijkheden tot afzet biedt in Vlaanderen. De ontwikkeling van gerecupereerd calciumfosfaat kan hier meer mogelijkheden bieden als secundaire grondstof daar het tevens het hoofdcomponent is van het erts dat gebruikt wordt in de fosforindustrie.

Phosphate Recovery 2.0, het gezamenlijk project van de KU Leuven departementen Microbiële en Moleculaire systemen  en Chemische Ingenieurstechnieken beoogt daarom de volgende twee doelstellingen:

  • Opschaling van een modificatie van elektrodialyse (Selectrodialyse) voor de opconcentratie van fosfaat
  • Opschaling van goedkope en duurzame technologie voor de recuperatie van fosfaat uit afvalwater onder de vorm van calciumfosfaat

Voor het eerste luik is het project op zoek naar een partner om het Selectrodialyse-systeem on-site te testen op pilootschaal ofwel binnen de muren van het Lab van Microbiële en Bio-Chemische technologie in Oostende met batches industrieel afvalwater op semi-pilootschaal.

Voor het tweede luik zoekt het project naar een bedrijf met een anaerobe waterzuivering waarbij nitrificatie en denitrificatie gescheiden zijn.

De uitvoerders van het project mikken naast bedrijven met een afvalwater rijk aan fosfaten zoals producenten van diepvriesgroenten en aardappelverwerkers ook op technologieleveranciers die op de hoogte willen blijven van ontwikkelingen binnen fosfaatrecuperatie.

Indien u zich als bedrijf kandidaat wil stellen, wenst toe te treden tot de gebruikersgroep of meer informatie zoekt, kan u terecht bij:

Prof. Boudewijn Meesschaert : KU Leuven, Laboratorium voor Microbiële en Bio-Chemische Technologie, Campus Oostende

Prof. Luc Pinoy: KU Leuven, Laboratorium voor Chemische Procestechnologie, Campus Gent