Over BMG

De Belgian Membrane Group (BMG) is een samenwerkingsverband van onderzoekscentra en industrie met het oog op de ontwikkeling van de membraantechnologie. De initiatiefnemers (TNAV, d.i. het Vlaams Netwerk Watertechnologie, het VITO en het Centrum voor Oppervlaktechemie (COK) van de KULeuven onderstrepen hiermee het belang van de volwaardige scheidingstechniek, die membraantechnologie is, voor onze economie.

Ook in Vlaanderen raken steeds meer bedrijven vertrouwd met de technologie en zijn er gaandeweg ook meer voorbeelden van reële toepassingen voorhanden.  Wél is de technologie nog volop in evolutie en moet ze, zoals elke nieuwe technologie, een zekere argwaan overwinnen. De Belgische Membraangroep wil een forum zijn voor huidige en toekomstige gebruikers.

Nieuws