leden

TNAV kent drie soorten leden: kernleden, geassocieerde leden en buitengewone leden. Kernleden zijn bedrijven die in Vlaanderen actief zijn in de studie en bouw van waterbehandelingsinstallaties. Geassocieerde leden zijn leveranciers van chemicaliën en/of apparatuur, consultants en andere bedrijven met een sterke band met de sector. Tot slot vormen de buitengewone leden de Vlaamse kennisinstellingen die de kennis en het onderzoek in de sector stuwen.

Deze rubriek is nooit af. TNAV is een levende organisatie.

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Nieuws